כמה כסף נדרש להשקיע לצורך אשרת משקיע 2E?

החוק בעניין אשרת משקיע 2E דורש "השקעה משמעותית".

השאלה הגדולה היא מהו הסכום הנחשב "השקעה משמעותית" לעניין אשרת משקיע 2E.

החוק והתקנות לא קובעים סכום מפורש והשאלה היא מה הסכום שייחשב "משמעותי" לסוג מסוים של עסק.

עלות להקמה או רכישה של עסק שדורש מלאי, ציוד ומכונות תהיה גבוהה מעלות של הקמה או רכישה של עסק שמעניק שירות שאינו מצריך פריטים כנ"ל. השערה גסה לגבי עסק שירותי תהיה סכום של 50,000$ ומעלה, אך ייתכן גם סכום נמוך יותר, תלוי בנסיבות.

עסק שדורש מלאי, מכונות וציוד יידרש להשקעה גבוהה יותר באופן משמעותי.

מה מהווה השקעה?

הצורה הברורה ביותר של השקעה הם מזומנים. יחד עם זאת, משקיע יכול להשתמש בציוד, מכונות ומלאי כחלק מההשקעה.

העסק לא יכול להיות "שולי" – עסק שהתשואה ממנו עתידה לספק רק את צרכי הקיום של המשקיע ובני משפחתו נחשב עסק שולי ואינו ראוי לאשרה 2E. ממשלת ארה"ב מעוניינת, בין היתר, לראות שהעסק יספק עבודה לאזרחים או תושבים קבועים של ארה"ב. יחד עם זאת, ההשקעה לא יכולה להיות כזו שתרוקן את המשקיע מכל משאביו.

המפתח לבקשה מוצלחת לאשרת משקיע:  ממשלת ארה"ב רוצה לראות שיש לך תכנית מחושבת היטב לעסק ושההשקעה, החוזים הצפויים והמזומנים שעומדים לרשותך יביאו לידי הקמת עסק בר קיימא. התכנית העסקית צריכה לכלול תחזיות פיננסיות ותחזיות כוח-אדם.

האשרה דורשת שהכסף יושקע לפני שהמשקיע פונה בבקשה לאשרה. לא מספיק שהכסף יימצא בחשבון בנק. אם ההשקעה היא בצורת רכישת עסק, ניתן להפקיד את סכום הרכישה בידי צד ג', למשל חברת "אסקרו" בארה"ב ובהסכם הרכישה להתנות את ביצוע הרכישה בהשגת האשרה 2E על ידי המשקיע הרוכש.

אשרת משקיע 2E היא אשרה זמנית ניתנת לחידוש מספר פעמים ללא הגבלה וכל זמן שמחזיק האשרה מנהל את העסק הוא יכול לשהות בארה"ב בחסות האשרה.